रुग्म लघुवित्त

रुग्म अर्गनाईजेशनले रुकुमेलीहरुको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि तथा वित्तीय कारोबार गर्दा व्याजका रुपमा बाहिरिने रकम वा मुनाफा रुकुमेली माझ नै राख्नका लागि रुग्म लघुवित्तको परिकल्पना गरेको हो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *