सम्पर्क

रुग्म अर्गनाईजेशन संग सम्पर्कमा रहन, सहकार्य गर्न  तथा रुग्म अर्गनाईजेशन संग सम्बन्धित कुनै जिज्ञासा, सुझाव भए संगैको Contact Form भरेर Submit गर्नुहोला ।

हाम्रो वेबसाइटमा रहेको सामग्री सम्बन्धि सल्लाह, सुझाव, प्रतिक्रया भए Coment सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोला ।

अथवा,

रुग्म अर्गनाइजेसन, अर्गनाईजेशनका परियोजना र वेबसाइट सम्बन्धि कुनैपनि सल्लाह, सुझाव, प्रतिक्रिया भए दिईएको कुनैपनि माध्यमबाट सम्पर्क गर्न सक्नु हुनेछ ।

यहाँहरुको सल्लाह, सुझावको हामी सदा प्रतिक्षामा हुनेछौं ।

Contact Form